دوشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۸ اکتب ۲۰۲۱ ۱۲ خشوان ۵۷۸۲

بین الملل

پیمان دفاعی با آمریکا مورد تآیید نهادهای دفاعی اسرائیل نیست

۱۱ دسامبر ۲۰۱۹

رهبران اسرائیل پیروزی قاطع بوریس جانسون را به نشانه شکست یهودی ستیزی در بریتانیا تقدیر کردند

۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

اطلاعات سرّی موساد به خنثی شدن تهاجمات تروریستی در دانمارک کمک کرد

۱۵ دسامبر ۲۰۱۹

رهبران اسرائیل حمله به عبادتگران «حنوکا» در نیویورک را شدیدا محکوم کردند

۲۹ دسامبر ۲۰۱۹

تغییر رویکرد گروه‌های یهودی آمریکا به نسل‌کشی ارامنه در ترکیه

۱۵ دسامبر ۲۰۱۹

گشایش دفتر تجارت و سرمایه‌ی برزیل در اورشلیم با حضور نخست وزیر اسرائیل

۱۶ دسامبر ۲۰۱۹

مذاکره عباس و السیسی پیرامون حمایت اعراب از مواضع فلسطینیان در نهادهای بین‌المللی

۱۷ دسامبر ۲۰۱۹

طراحی تهاجم تروریستی حماس در اورشلیم و کرانه باختری از استانبول

۱۸ دسامبر ۲۰۱۹

احتمال توافق عدم مخاصمه میان اسرائیل و چهار کشور خلیج فارس

۱۹ دسامبر ۲۰۱۹

مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا بر تحکیم روابط امنیتی تاکید کردند

۲۱ دسامبر ۲۰۱۹