چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

مصاحبه اختصاصی صدای اسرائیل: وزیر اسرائیلی در توضیح سخنان: هدف حمله اسرائیل شبه نظامیهای ایرانی در سوریه است

در مصاحبه ای اختصاصی با صدای اسرائیل، تسخی هنگبی، وزیر همکاریهای منطقه ای اسرائیل و عضو کابیه امنیتی در توضیح اظهارات روز پیش خود، گفت، از من درباره «تنش‌های فزاینده و احتمال مناقشه در خلیج فارس» سوال شد.
سه شنبه، ۱ …״±״¯״§״¯ ۱۳۹۸ ۲۳ ˜ˆ״¦Œ‡ ۲۰۱۹ ۲۰ ״¢ˆ ۵۷۷۹

روز دوشنبه، در مصاحبه ای اختصاصی با صدای اسرائیل «کان» به زبانهای مختلف، تسخی هنگبی، وزیر همکاریهای منطقه ای اسرائیل و عضو کابیه امنیتی در توضیح اظهارات روز پیش خود، گفت، از من درباره «تنش‌های فزاینده و احتمال مناقشه در خلیج فارس» سوال شد. در پاسخ گفتم اسرائیل شاید تنها کشوری در جهان باشد که در دو سال گذشته «با چالش تهدیدهای ایران، تحریکهای ایران، مقاصد ایران، روبرو بوده» و این کشور بدل به «خطری جدی برای امنیت ملی اسرائیل» شده است. ایران مبالغ هنگفتی در سوریه صرف می‌کند تا چیزی بسازد که ما از آن به عنوان «حزب الله تازه» یاد میکنیم، که با داعش بجنگد. البته ما میبایست از گسترش چنین حرکتهایی جلوگیری کنیم. «بیش از دو سال است که ما، موشکهای ایران، پهبادهای ایران، شبه نظامیهای شیعه ایران» را که می‌خواهند به اسرائیل آسیب برسانند، و اسرائیلی‌ها را بکشند را هدف گرفته ایم. چیزی که من گفتم این بود.

هنگبی در پاسخ به سوالی که آیا عبارات وی منحصر به اقدامات اسرائیل در سوریه بوده یا جاهای دیگر را نیز شامل میشود گفت البته «فقط به سوریه» مربوط میشود. ما در جاهای دیگر برخورد مستقیمی با ایران نداریم. اما با توجه شمار زیاد اسرائیلیهایی که جان خود را در جنگ‌های لبنان، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶، از دست داده اند، و شمار زیاد حمله های تروریستی که برخی از سوی حماس و برخی از سوی جهاد اسلامی است، در غزه و همه نتیجه تعهد ایران به مسلح نمودن حماس و جهاد اسلامی با سلاحهای پیشرفته و صرف مقادیر زیاد منابع مالی است، و باعث رنجی است که اسرائیلیها متحمل میشوند، آنچه من گفتم، مربوط به کارزار اسرائیل علیه استقرار نظامی ایران در سوریه است.

یکشنبه این هفته، تسخی هنگبی، در مصاحبه با صدای اسرائیل «کان» مدعی شد اسرائیل تنها کشور در جهان است که در دو سال گذشته «ایرانیها را میکشته است»، و افزود «صدها بار ایرانیها را در سوریه زده ایم».

در ادامه از او در باره سفر هیات عالیرتبه حماس به تهران سوال شد، هنگبی این را فاجعه ای برای مردم فلسطینی خواند، و گفت رهبران حماس به جای تمرکز بر شرایط وحشتناک زیستی دو میلیون فلسطینی که در غزه میزیند، و امیدی و افقی روبروی خود ندارند، کمکهای مالی کشورهای عربی، و کشورهای غربی را صرف ساختن تونل و موشک می‌کنند و این وضعیت مدت زیادی از سوی اسرائیل تحمل نخواهد شد، و مردم فلسطینی می‌بایست تکلیف خود را با این شرایط معین کنند.