چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

وزیر دفاع ایالات متحده گفت نیروی اضافه به خاورمیانه اعزام نمی‌شود

يكشنبه، ۱۷ ״¢״°״± ۱۳۹۸ ۸ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۱۰ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

«مارک اسپر»، وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت دولت ترامپ ناآرامی‌های ایران و عراق را تحت نظر دارد؛ دائم بر نیروهای ایالات متحده در سراسر جهان نظارت می‌کند؛ و با توجه به وضعیت فعلی، «برای بازداری آنچه می‌بایست بازداری شود به قدر کفایت توانایی موجود است»، و با توجه به مابین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نیروی اضافه که از ماه مه تا کنون به خاورمیانه اعزام شده، قرار نیست شمار چشمگیری به این رقم اضافه شود.

(عکس آرشیو: AP)