پنجشنبه، ۲۳ ״§״±״¯Œ״¨‡״´״× ۱۴۰۰ ۱۳ …‡ ۲۰۲۱ ۲ ״³Œˆ״§† ۵۷۸۱

رویکرد آمریکا، کانادا، انگلیس و بحرین به حمله با چاقو در نیویورک

دوشنبه، ۹ ״¯Œ ۱۳۹۸ ۳۰ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۲ ״×Œˆ״× ۵۷۸۰

در پی حمله به خانه خاخام «خئیم لیبیش روتنبرگ»، در مانسی، نیویورک، هفتمین شب حنوکا، که طی آن پنج تن زخمی شده و حال دو تن وخیم است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از یک‌روز سکوت در توئیتی با اشاره به «حمله وحشتناک» نوشت «برای نبرد، مقابله، و از میان برداشتن مصیبت وحشتناک یهودی‌ستیزی همه باید دست بدست هم بدهیم».

 

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، که پیش رئیس جمهور ایالات متحده به حمله با چاقو به جشن حنوکا در مانسی عکس‌العمل نشان داد، در توئیت خود نوشت یهودی‌ستیزی جایی در جهان ما ندارد، و «برای پایان بخشیدن به آن می‌بایست همه دست بدست هم بدهیم».

 

جرمی کوربین، رهبر «حزب کار» انگلستان که به علت اتهامات یهودی‌ستیزی در حزب، در انتخابات عمومی بریتانیا به حزب رقیب باخت، در توئیتی در رابطه با «موج دیوارنویسی‌ یهودی‌ستیز شنبه‌شب در لندن، و حمله وحشتناک با چاقو در جشنی در نیویورک»،  نوشت «در کنار تمام جوامع خود که با نفرت روبرو هستند، ایستاده‌ایم». 

 

وزارت خارجه بحرین حمله با چاقو در مانسی نیویورک را به عنوان حمله تروریستی محکوم کرد اما اشاره‌ای به این که هدف جامعه یهودیان آمریکا بوده و قربانیان یهودی بوده‌اند، نکرد.

 

(عکس: توئیتر Jacob Kornbluh)