چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

اعزام تیم امداد و اعلام آمادگی اسرائیل برای امدادرسانی به زلزله زدگان آلبانی

دوشنبه، ۱۸ ״¢״°״± ۱۳۹۸ ۹ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۱۱ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

به دنبال زمین لرزه شدید که در کشور مسلمان نشین آلبانی رخ داد، دولت اسرائیل تصمیم گرفت که یک هیئت امداد رسانی از ارتش اعزام کند. وزیر امور خارجه اسرائیل در این باره گفته: «اسرائیل به یاری آلبانی که دوست ما است، می‌شتابد. اعزام این هیئت نشان از روابط عالی بین دو کشور است.»

به گزارش صفحه توئیتری ارتش اسرائیل، در پی زمین لرزۀ مرگبار در کشور مسلمان نشین آلبانی، ارتش اسرائیل که «از قابلیت ها و تجربه های گسترده ای در زمینه نجات و مدیریت بحران برخوردار است»، هیئتی امدادگر شامل «ده کارشناس از فرماندهی دفاع غیر عامل که با ارزیابی خسارت، ارائه کمکهای مهندسی در صحنه تخریب و ساماندهی و مدیریت امداد در منطقه فاجعه سروکار دارند»، به آن کشور حوزه بالکان اعزام کرده است.

بر اساس گزارش مذکور، هیئت مذکور دارای تجهیزات پیشرفته، سیستم های کنترل ساخت اسرائیل و همچنین چادرهای امداد و نجات، که توسط وزارت امور خارجه برای دولت آلبانی خریداری شده است، می باشد. این چادرها به عنوان یک پناهگاه برای جمعیتی که از خانه های خود تخلیه شده اند، می باشد.

ارتش دفاعی اسرائیل همیشه اعلام کرده که به عنوان بازوی دولت اسرائیل آماده امدادرسانی و کمک، با تکیه بر توانایی ها و تجربه اش، در مقابل هر حادثه غیرمترقبه در سراسر دنیا می باشد.

در همین زمینه صفحه فیسبوکی وزارت خارجه اسرائیل به نقل از ایسرائل کاتص، وزیر امور خارجه کشور یهود نوشته «اسرائیل به یاری آلبانی که دوست ما است، می‌شتابد. اعزام این هیئت نشان از روابط عالی بین دو کشور است.»

(عکس: وزارت خارجه اسرائیل)