چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

گاز میدان‌های عظیم «لاویاتان» واقع در آب‌های اسرائیل، امروز و فردا به جریان خواهد افتاد

تولید گاز طبیعی از این میدان برای عرضه به بازار محلی قرار است تا پایان سال جاری آغاز شود، و صدور به کشورهای خارجی در پی آن خواهد آمد.
چهارشنبه، ۲۷ ״¢״°״± ۱۳۹۸ ۱۸ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۲۰ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰
لویاتان (عکس: مارک ایسرائل سلم، فلاش90) لویاتان (عکس: مارک ایسرائل سلم، فلاش90)

تولید گاز طبیعی از این میدان برای عرضه به بازار محلی قرار است تا پایان سال جاری آغاز شود، و صدور به کشورهای خارجی در پی آن خواهد آمد.

طبق بیانیه‌ی این وزارت‌خانه، روز دوشنبه، «یووآل اشتاینیتز»،‌ وزیر انرژی، مجوز صدور گاز به مصر را امضا کرده است. اشتاینیتز گفت «این نقطه عطفی تاریخی برای کشور اسرائیل است».

بنا به تخمین شرکای مالک میدان، تخمین زده شده که میدان گازی لاویاتان در دریای مدیترانه، که در ۱۲۵ کیلومتر دریایی غرب حیفا واقع شده، دارای ۲۲ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی قابل بهره برداری، و حدود نیم میلیون بشکه نفت است.

فرآورده‌ی گازی به استفاده از ذغال وارداتی گران و آلاینده پایان خواهد داد، و امکان صادرات نیز ایجاد خواهد کرد، و احتمالا هزینه انرژی را کاهش خواهد داد.