چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

کریسمس در اسرائیل: زائران مسیحی از ناحیه و از سراسر جهان در بیت‌اللحم گرد آمدند

چهارشنبه، ۴ ״¯Œ ۱۳۹۸ ۲۵ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۲۷ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

غروب سه‌شنبه هزاران تن از زائران مسیحی برای بزرگداشت شب کریسمس در شهری که بنا به باور، زادگاه عیسی مسیح است، به بیت‌اللحم وارد شده و دور درخت عظیم کریسمس «میدان منجر»، گرد آمدند. مغازه‌داران محل از مردم با هدیه و خوراکی پذیرایی می‌کردند، پیشاهنگان فلسطینی با شنل‌های زرد و طلایی از مقابل جمعیت رژه رفتند، صدای دهل و نی‌انبان در هوا پیچیده بود.

شب هنگام، «کلیسای ولادت»، محل تولد عیسی مسیح، به روی گردشگران بسته شد، و از شمار جمعیت کاهید. اسقف اعظم «پیرباتیستا پیزابلا»، رأس کلیسای کاتولیک سرزمین مقدس، با گذشتن از پست بازرسی ارتش اسرائيل از اورشلیم به بیت‌اللحم وارد شد، و در نیمه‌شب مراسم عشای ربانی را بجا آورد. وی گفت «روزگار دشواری است، اما همچنان می‌توان امید داشت».

در مراسم عشای ربانی نیمه‌شب، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، و چهره‌های معتبر فلسطینی و دیگر نقاط جهان حضور داشتند.

(عکس: رویترز)