چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

از تاسیس کشور اسرائیل تا امروز، سه میلیون تن به اسرائيل مهاجرت کرده‌اند

يكشنبه، ۱ ״¯Œ ۱۳۹۸ ۲۲ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۲۴ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

بنا به آماری که آژانس یهود روز شنبه منتشر کرد، در یک دهه‌ی گذشته بیش از یک‌چهارم میلیون مهاجر وارد اسرائیل شده است. در ده سال گذشته، حدود ۶۶۸۰۰ نفر از روسیه به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، که بالاترین رقم است، و سپس، از اوکراین، ۴۵۶۷۰ نفر، از فرانسه، ۳۸۰۰۰ نفر، ایالات متحده، ۳۲۰۰۰ نفر، و ۱۰۵۰۰ نفر از اتیوپی وارد اسرائيل شده‌اند.

بنا به آمار اداره مرکزی آمار، که اوایل هفته منتشر شد، از ۱۹۴۸ به این سو سه میلیون نفر به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند که ۴۴٪ این تعداد بعد از ۱۹۹۰ وارد شده‌اند.

شمار بالای مهاجرانی که از فرانسه می‌آید، به افزایش یهودی‌ستیزی در این کشور نسبت داده شده است.

(عکس: میریام الستر، فلاش90)