پنجشنبه، ۲۳ ״§״±״¯Œ״¨‡״´״× ۱۴۰۰ ۱۳ …‡ ۲۰۲۱ ۲ ״³Œˆ״§† ۵۷۸۱

درخواست تجدیدنظر شهروند آمریکایی اسرائیلی در دادگاه روسیه رد شد

يكشنبه، ۱ ״¯Œ ۱۳۹۸ ۲۲ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۲۴ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

دادگاهی در روسیه، روز پنجشنبه درخواست تجدید نظر «نعاما ایساخار»، شهروند آمریکایی اسرائیلی که به اتهام حمل ۹ گرم ماری جوآنا، از ماه آوریل در روسیه زندانی است را رد کرد. نخست وزیر نتانیاهو روز سه شنبه قول داده بود ایساخار را به وطن بازگرداند، و پس از رأی دادگاه گفت همچنان هر کار ممکن در راه آزادی وی را انجام خواهد داد. از آنجایی که ایساخار قصد به ورود به روسیه را نداشته، و مواد مزبور در وسایل وی پیش از ورود به بازرسی پیدا شده، و محکومیت هفت سال و نیم زندان مجازاتی بسیار نامتناسب با جرم بشمار می‌آید، اسرائیلی‌ها بر این گمان‌اند که محکومیت وی دلایل سیاسی دارد.

 

 

(عکس: AFP)