חיפוש

מכתבו של הרב ברום לבוגרות בעקבות המשבר בצפת

הרב מיכאל ברום כ"א תמוז תשע"ה

למרבה הצער,נחשפה לאחרונה  פרשייה נוספת שהציפה מחדש את שאלת מעמדו ותפקידו של הרב בישראל ובכלל.

אין ספק כי מימד הזמן הינו מרכיב חשוב בהבנת האירועים שהיו. כיצד הגענו לשפל הזה? איך עוברות להן כל כך הרבה שנים מבלי שהדבר מתגלה? מדוע יוצאים הדברים לרבים "בקול תרועה רמה"?

על כל פנים,פרשיה קשה זו מעמידה לפתחנו ביתר שאת, את שאלת תפקיד הרב ומערכת היחסים שבין רב לתלמידיו ובני קהילתו.

בפרשתנו, פרשת פינחס, משה רבנו, העניו מכל אדם, מחפש מנהיג יורש. בפרשה נאמר: "אשר ייצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם..". מסבירים המפרשים את  הכפילות "ייצא לפניהם" ו"יוציאם"- לפעמים המנהיג הרוחני הוא זה שהולך בראש המחנה וכולם בעקבותיו ואחריו, ופעמים הוא מפעיל את הצבור מאחורי הקלעים,והציבור צועד כביכול לפניו .נראה כי מהכתוב משתקף לפנינו מודל של מנהיגות בריאה ונכונה. המנהיג מתפקד כראש המחובר לגוף אך אינו במעמד שווה לשאר חלקי הגוף . המנהיג הוא המרומם את הקהילה והציבור.

נאמר עוד: "יפקוד ד' אלוקי הרוחות..". מפרש רש"י: מדובר במנהיג אשר ניחן בתכונה "שיודע לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו". רעיון זה מובא גם בפסוק המופיע בהמשך הפרק בתשובתו של הקב"ה למשה: "איש אשר רוח בו". "שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד"(רש"י).יוצא מכאן כי על המנהיג הרוחני לחבר את צאן מרעיתו לעבודת ד"  תוך התייחסות למדרגתם האישית, המושפעת גם מהתרבות והתקופה בה הם חיים.

כל דור וסגנונו, כל דור והקודים התרבותיים שלו. משך כל הדורות, חדשות לבקרים, הופיעו בעם ישראל סגנונות חדשים שבאו לידי ביטוי בהדגשת ערכים שונים ,בצורת חשיבה ,דיבור, ואוירה חברתית. תפקיד הרבנים- להכיר את הרוחות הנושבות, וללמד את התורה תוך שימוש באותם קודים חברתיים תרבותיים כאמצעי וכלבוש בלבד. כך נעשו הדברים במשך כל הדורות, ומבחינה זו אין בדבר חידוש בדורנו. הרמב"ם הסביר את התורה לבני דורו ע"י חשיבה פילוסופית שאפיינה  את תקופתו. הרב הירש חיבר את בני תקופתו לתורה ע"י המונחים התרבותיים דאז: הומניזם, ליברליזם והשכלה. אף מורנו ורבנו הגדול, הרב קוק זצ"ל, חיבר את העם לתורה דרך רוח הלאומיות והתשוקה לארץ הקודש ושאר ערכי התקופה, כפי שהדברים מבוארים בספריו ובמיוחד במאמר הדור.

הפוסט מודרניזם מאפיין את התרבות של דורנו. אנשים מחפשים  בכל דבר את החיבור הפנימי הנפשי, לא מסתפקים בהסבר הגיוני כאשר כל אחד מחפש את האמת הסובייקטיבית והאינדיבידואלית שלו. הציפיה היא, כאמור, שהמחנכים והרבנים ידברו בשפת הציבור, גם לבני נוער וגם לאנשים מבוגרים יותר. אין ספק שמציאות זו מאתגרת את הרבנים ומחיבת אותם לתרגם את התורה לשפה ולהוויה החדשה של הדור הנמשך לריגושים ולחוויות, מתוך שאיפה אמיתית להזדהות ולחיבור פנימי.

כאן עובר הגבול העדין שהוא כחוט השערה. כאשר החוויה והריגוש הופכים למטרה הם פוגעים ביכולת לחבר את הציבור לתורתנו הקדושה. לעיתים מאמץ יתר להתחבר לציבור והרצון להרשים את קהל השומעים באים על חשבון היכולת להעביר את המסורה כמו שהיא בפשטות, וממילא נפגמת יכולתו של המנהיג הרוחני  לקדם את צאן מרעיתו  בעבודת ד'.

רבנים אמורים לעסוק יומם וליל בלימוד תורה ,בהרבצת שיעורים ובמאמץ עליון לקרב את הציבור עוד ועוד לאבינו שבשמים ע"י  דוגמה אישית, פסיקות הלכה והדרכות מדויקות  לפרט ולכלל.

דוגמה להדרכה רוחנית ,המבטאת רגישות עצומה, של אחד מגדולי הדור, התפרסמה לאחרונה .לפני מספר  חודשים זכו שתי משפחות ליארס בן ובת, וחיפשו דירה מתאימה לזוג הצעיר.הדירה אכן נמצאה-בגודל מתאים,בסביבה טובה ובמחיר אטרקטיבי. אך דא עקא, ההורים הבחינו כי הכלה אינה שלימה עם הרכישה. כאשר הם שאלו וחקרו לפשר הדבר, גילו כי הכלה מודאגת מכך שאחת השכנות היא חברתה, רווקה מבוגרת, והיא ברוב רגישותה חששה שלשכנה עלולה להיות עגמת נפש מהמפגש עם חברתה הנשואה כאשר היא עדיין לא זכתה להינשא. ההורים פנו לגאון הרב קנייבסקי  שליט"א בשאלת רב. הוא השיב שבשל כובד השאלה עליהם לפנות לגאון הרב שטיינמן שליט"א. הכרעתו היתה כי ניתן לקנות את הדירה אך לא לגור בה, כדי לא לפגוע בחברה הרווקה. סיפור זה ממחיש לנו את גודל האחריות המוטלת על הרב בפסיקותיו ובהעברת מסרים רוחניים וחינוכיים לצבור. סוף הסיפור מלמד על הדיוק הנדרש מרב בהכרעה ובהדרכה רוחנית. סוף טוב- הבחורה הרווקה התארסה ביום חתונת הכלה המדוברת, וכך התאפשר בסופו של דבר לזוג הצעיר לגור בדירה שנרכשה עבורם...

"עשה לך רב וקנה לך חבר" כנאמר בפרקי אבות, הנן הנחיות רוחניות שלא נס ליחן גם, ואולי במיוחד, בדורנו. הרב אינו חבר, אינו עובד סוציאלי, פסיכולוג או עובד קהילתי. על הרב להכיר את הכלים המקצועיים ולהשתמש בהם בעת הצורך, אך כל זה מכח היותו רב תלמיד חכם וירא שמים המשמש צינור להעברת  המסרים  הרוחניים האותנטיים בצורה הנקיה ביותר.

קירבה יתרה ולא מאוזנת בין רב ותלמידיו בעייתית. תלות של תלמידים ברבם אף היא בעייתית. יתרה מכך ,בניית מעמד בלתי מאוזן של רב היוצרת הילה של עוצמה בלתי מסוייגת וכח, מסוכנת מאד הן לרב והן לעושי דברו.

אדמו"רות מקובלת  בעם ישראל מדורי דורות בעולם החסידות. העתקת   מודל זה לצורת החיים שלנו, השונה לחלוטין מסגנון החיים של העולם החסידי, מבלי לאמץ את מכלול ההוויה החסידית  אינה אמיתית, ועלולה להביא לעיוותים איומים.

ענווה וצניעות מאפשרים לרב לשמור על נקיות וטהרה ולהעביר את המסרים הרוחניים בצורה מתאימה מבלי לסטות מרוח המסורה.

יהי רצון שנזכה כולנו לנקיות וטהרה.